Uppmuntran till barn i Ukraina / Encouragement for children in Ukraine

 mini röd      JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS
En av årets konfirmandgrupper i Veddige-Kungsäters Församling i Varbergs kommun
har  bestämt sig för att ge en uppmuntrings-gåva till barn och ungdomar med funk-tionsnedsättning i staden Zolotonosha i mellersta Ukraina. Vad kan vara bättre än en minificklampa med en hälsning på ryska att:
………“Jesus är världens ljus”
              “Иисус – свет мирy”
……..
…………………………………………………………….                                                                             

JESUS IS THE LIGHT OF THE WORLD
One of the year’s confirmation groups in the Veddige-Kungsäter Assembly in Varberg Municipality has decided to give a gift to children and adolescents with disabilities in the city of Zolotonosha in central Ukraine. What could be better than a mini flash lamp 
with a greeting in Russian that:
……… “Jesus is the Light of the World
……..        “Иисус – свет мирy”

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.