Bilder från resan till Ukraina. 23-29 september.

Ukraina en nP1020799ation i kris.
Solen sken de flesta dagar under Tomas besök i Ukraina men trots detta vilar det tunga moln över nationen på grund av kriget i den östra delen av landet.

På bilden intill ser du ett av Edwins Fonds fadderbarn. Hon heter Inna Nezhigai och fick polio när hon var 13 år. Inna är förlamad i hela kroppen och kan bara röra lite på armarna men har trots detta ett gott humör.

Tomas var också med på en begravning i byn Ruska Polyana. Traditionen är lite annorlunda där än i Sverige. Bl.a är kistlocket inte är pålagt under begrav-ningsceremonin.

Nedan kan du se bilder från resan.
Klicka på bilderna
så förstoras det.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.