“Never give up”

Ge inte upp!
Ett av de fyra valspråk vi har i Edwins Fond är,P1120084-001
“Ge inte upp”. När man är lite trött och saker ibland inte går som man har tänkt sig är det lätt att bli frestad att ge upp. Därför är just orden, “Ge inte upp” så viktiga för oss att bli påminda om.

2014 blir ett aktivt år
2014 kommer att bli ytterligare ett år med många aktiviteter. Förutom de fem länder vi regelbundet besöker kommer vi även att göra en resa till staden Mitrovica i Kosovo. Där skall vi besöka en föräldra-grupp som har barn med bl.a Downs syndrom. Vi
skall även besöka 4-6 familjer som har förstånds-handikappade barn i sina hem.

Edwins Fonds resor under 2014
30/3 – 8/4                   Lettland-Vitryssland
7/5 – 12/5                    Moldavien
28/5 – 3/6                   Kosovo
19/8 – 2/9                   Bulgarien
16/9 – 22/9                 Ukraina

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.